Panelové domy SVJ Ctirad, Kyselova, Konstantinova a Vratislavská

Čtyři kompletní rekonstrukce společných prostor panelových domů

BD KYSELOVA (11 pater 6 vchodů)

V rámci této zakázky jsme odstranili stará lina v chodbách panelového domu. Podklad na podestách i schodištích byl vyrovnán stěrkovou hmotou. Došlo k oškrábání linkrust a opravám stěn.


Malovali jsme celé prostory, provedli nátěry linkrust a zábradlí, renovaci dřevěných madel stejně jako vyspravení a nátěr elektro skříní.

 

Pokládali jsme zátěžové Lino Novoflor Extra od výrobce Fatra Napajedla. Schodové hrany i PVC lišty FATRA jsou v béžové barvě, doporučené k tomuto linu výrobcem.

 

 

SVJ Konstantinova (8 pater 3 vchody)

V rámci této zakázky jsme odstranili stará lina v chodbách panelového domu. Podklad na podestách i schodištích byl vyrovnán stěrkovou hmotou. Kompletně jsme oškrábali stěny a stěrkovali.


Malovali jsme celé prostory, provedli nátěry linkrust a zábradlí, stará plastová madla byla vyměněna za nová.

 

Pokládali jsme zátěžové Lino Novoflor Extra od výrobce Fatra Napajedla. Schodové hrany i PVC lišty FATRA jsou v tmavě hnědé barvě.

 

 

SVJ Vratislavská (17 pater 5 vchodů)

V rámci této zakázky jsme odstranili stará lina v chodbách panelového domu. Podklad na podestách i schodištích byl vyrovnán stěrkovou hmotou. Kompletně jsme oškrábali stěny pod linkrustou a stěrkovali.


Malovali jsme celé prostory, provedli nátěry linkrust a zábradlí, stejně jako nátěry konstrukcí v interiéru.

 

Pokládali jsme zátěžové Lino Novoflor Extra od výrobce Fatra Napajedla. Schodové hrany i PVC lišty FATRA jsou v tmavě hnědé barvě.

 

SVJ Ctirad (3 patra 3 vchody)

Projekt kompletní renovace společných prostor. Kompletní škrábání stěn i strop, stěrkování. Vyrovnání podlah, vysprávka schodů.

 

Malba společných prostor, nátěry zárubní, linkrust, zábradlí, výměna madel za masív buková, výměna prahů, dodávka a montáž poštovních schránek.

 

Pokládka zátěžového lina Noblesse Extrem (Tarkett) bez ftalátů. Schodové hrany a PVC lišty FATRA.

 

Všechny naše rekonstrukce probíhají za běžného provozu v domě, načasování zejména podlahářských prací musí respektovat pohyb osob po domě. S naší technologií podlahové stěrky není nutné uzavírat patra nebo sekce.

 

 

 

SVJ Ctirad Panelák PŘED a PO REKONSTRUKCI


SVJ Vratislavská PANELÁK PŘED A PO REKONSTRUKCI


BD Kyselova - Panelák PŘED a PO REKONSTRUKCI


SVJ Konstantinova - Panelák PŘED a PO REKONSTRUKCI